• about-banner

Čest

 • New--ASME

  Novinka - ASME

 • Asmi certification

  Certifikace Asmi

 • D1D2 design qualification certificate

  Certifikát konstrukční způsobilosti D1D2

 • New certificate for pressure piping design

  Nový certifikát pro návrh tlakového potrubí

 • Three types of pressure vessels

  Tři typy tlakových nádob

 • 2011 Torch Program Certificate

  Certifikát programu pochodeň 2011

 • Jinta Environmental System

  Jinta environmentální systém

 • Jinta Environmental System Attachment

  Jinta Environmental System Attachment

 • Jinta Occupational Health and Safety System

  Jinta systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Jinta Occupational Health and Safety System Attachment

  Příloha systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Jinta

 • Jinta Quality System

  Systém kvality Jinta

 • Jinta Quality System Accessories

  Příslušenství systému kvality Jinta

 • Alcoholic environment system

  Systém alkoholického prostředí

 • Alcohol occupational health and safety system

  Alkoholový systém BOZP

 • Alcohol quality system

  Systém kvality alkoholu

 • Science and technology environment system

  Systém prostředí vědy a techniky

 • Technology occupational health and safety system

  Technologie systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 • Technology quality system

  Systém kvality technologie

 • Quality system certification

  Certifikace systému jakosti

 • Brazilian Trademark Registration Certificate

  Brazilský certifikát o registraci ochranné známky

 • Energy saving award certificate

  Certifikát úspory energie

 • Jinta New - Technology SMEs

  Jinta New - Technologie MSP

 • Science and Technology Progress Award

  Cena za pokrok ve vědě a technologii

 • Thirty strong tenth certificate

  Třicet silný desátý certifikát

 • High technology

  Vyspělá technologie

 • New high-level certificate

  Nový certifikát vysoké úrovně

 • High-tech enterprises

  High-tech podniky

 • Provincial workers technological innovation achievements

  Úspěchy technologických inovací provinčních pracovníků

 • Alcohol--2016 High Certificate

  Alkohol--2016 High Certificate

 • National Key New Product Certificate

  Národní klíčový certifikát nového produktu

 • China Bio Fermentation Industry Association Group Membership Certificate

  Členský certifikát China Bio Fermentation Industry Association Group

 • High-paying technology company

  Vysoce platící technologická společnost

 • Famous trademark certificate

  Slavný certifikát ochranné známky

 • Federation of Trade Unions 2016 Third Prize

  Federace odborových svazů 2016 třetí cena

 • Contract and keeping promises

  Smlouva a dodržování slibů

 • Productivity Promotion Award Certificate

  Certifikát pro podporu produktivity

 • Three-effect distillation

  Tří-účinná destilace

 • National Federation of Industry and Commerce Certificate

  Certifikát Národní federace průmyslu a obchodu

 • Light Industry Technology Progress Award

  Cena za pokrok v technologii lehkého průmyslu

 • Key Laboratory of Qilu University of Technology

  Klíčová laboratoř Qilu University of Technology

 • Well-known trademark document

  Známý dokument ochranné známky

 • 2011 Ankang Cup

  Ankang Cup 2011

 • Well-known trademark

  Známá ochranná známka

 • Shandong famous trademark

  Slavná ochranná známka Shandong

 • 2010 Advanced Enterprise for Investment Promotion

  2010 Advanced Enterprise for Investment Promotion

 • A famous Chinese trademark

  Slavná čínská značka

 • 2011 Advanced Unit for Party Building in the Non-public Economic Organization of Shandong Province

  2011 Pokročilá jednotka pro budování strany v Neveřejné hospodářské organizaci provincie Šan-tung

 • Advanced Enterprise Association

  Advanced Enterprise Association

 • 2007 Shandong Light Industry System Growth Model

  Model růstu systému lehkého průmyslu Shandong 2007

 • Secondary safety labeling machinery manufacturing enterprise

  Podnik na výrobu sekundárních strojů pro bezpečnostní značení

 • Shandong famous brand

  Slavná značka Shandong

 • Shandong Star Enterprise

  Shandong Star Enterprise

 • Provincial civilized unit

  Provinční civilizovaná jednotka

 • Unit member

  Člen jednotky